POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

POSTER SUNUM KILAVUZU:

Poster sunumunuzu planlarken, gerekli şartlara uygun olduğundan emin olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

Araştırmacıya araştırma ve bulguları tartışmak için fırsat veren poster sunumu, araştırma bulgularının görsel görüntülerini içerir.

Genel Değerlendirmeler:

 1. Posterler, 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.
 2. Materyal poster panosuna veya kartona monte edilmelidir. Poster yüzeyinde durması zor olabilecek ağır materyaller kullanılmamalıdır.
 3. Kendi malzemelerini (örneğin, tutturucular) getirdiklerinden emin olmak katılımcıların sorumluluğudur.
 4. Oturumun başlamasından 15 dakika önce sunumunuzu yerleştirin. Tarih, saat ve mekan sunucuya bildirilecektir.
 5. Poster sunumu için yazar/yazarlar oturum süresince sunulacak posterin yanında bulunmalıdır.

Poster yapısı ve bilgi kuralları:

Posterinizi, aşağıdaki bilgilerle açık, yapılandırılmış, özlü ve çekici hale getirin:

 1. Makale başlığı ve yazar/yazarların adı ve bağlı oldukları kurum posterin en üstünde görünmelidir.
 2. Özet (250 kelime veya daha az) posterin sol üst köşesine, sağ alt köşede bir sonuç (temel sonuçlar, teorik ve / veya pratik çıkarımlar) ile yer almalıdır.
 3. Araştırmanın amaçlarını (araştırmanın problem cümlesi veya projenin amacı), hipotezi veya araştırma sorularını, yöntemini (örneklem, tasarım, materyaller çalışmanın prosedürü) ve çalışmanın analizlerini gösteren panellerin olması genellikle faydalıdır.
 4. Bir başka panel, önemli sonuçların altını vurguayabilir, birkaç panel, tablo veya şekillerde ana noktaları sunmak için kullanılır.
 5. Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz)
 6. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.'den okunabilmelidir.

30 Eylül 2018, Pazar 1233 defa okundu