ÇALIŞTAYLAR

STEM-A TEKNOLOJİK TASARIM ÇALIŞTAYI

ETKİNLİĞİN ADI: STEM İLE IŞIK KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYELİM GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATALIM!

ETKİNLİĞİN AMAÇ: STEM uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler sunmak, MEB Fen bilimleri ve Fizik Öğretim Programlarında yer alan kazanımlar dikkate alarak bir STEM uygulaması yaptırmak ve benzer özelliklerde bir STEM uygulaması planlatmak.

ETKİNLİĞİN YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI

ETKİNLİĞİN SÜRESİ: 1 Saat Teorik 3 Saat Uygulama Toplam 4 Ders saati

ETKİNLİĞİN KATILIMCI SAYISI: 30 kişi

ETKİNLİĞİN KATILIMCI PROFİLİ: Fen Bilgisi, Fizik, Matematik ve Sınıf Öğretmenleri

ETKİNLİĞİNMALZEME LİSTESİ:

 

 • 30 adet kalem pil
 • 15 adet 2-2,5 V ampul
 • 8  adet 20cm*20cm ebatlarında strafor
 • 15 adet 1 m uzunluğunda iletken tel (Telefon teli ya da ince kablo)
 • 15 adet 25 cm uzunluğunda kalın bakır tel (2,5 milimetrekarelik  kablo)
 • 15 adet ikili pil yatağı (kalem pil uygun)
 • 15 adet duy
 • 1 paket alüminyum folyo
 • 5 adet Küçük yıldız tornavida
 • 15’er adet mat siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve mavi el işi kağıdı
 • Elektrik bandı
 • 6’şar adet yapıştırıcı ( Hamur ve Sıvı)
 • 30 adet karton bardak
 • 8 adet Makas
 • 2 adet yan keski
 • 3*5 adet fon kartonu (siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve mavi)
 • 8’er Adet oyun hamuru (siyah, yeşil, sarı, kırmızı ve mavi)

İLGİLİ KAZANIMLAR :

Fen Bilimleri Dersi

F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Uygulamalı Bilim

F.8.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

a. Problemin günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik

olması istenir.

b. Bu aşamada problemin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir.

c. Problemlerin, eğitim öğretim yılının başından itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konularla

ilişkili olması tercih edilebilir.

F.8.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

F.8.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

a. Ürün tasarımı ve yapımı okul ortamında yapılır.

b. Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bu denemeler sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenmektedir.

F.8.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.

a. Örneğin ürüne isim bulur, ürün tanıtımı için gazete, İnternet veya televizyon reklamı tasarlar.

b. Türk Patent ve Marka Kurumunun yaptığı çalışmalara değinilir.

 

İLGİLİ KAZANIMLAR :

Fizik dersi

10.4.1. Aydınlanma

10.4.1.1. Işığın davranış modellerini açıklar.        

Modeller açıklanırken ayrıntılara girilmez.

10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar.

10.4.3. Yansıma

10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.

a) Yansıma Kanunları üzerinde durulur.

b) Işığın düzgün ve dağınık yansımasının çizilerek gösterilmesi sağlanır

İŞLENİŞ:

 

 1. Katılımcıların 4-5’er kişilik gruplara ayrılması ve gruplar olarak oturma düzenine geçilmesi istenir.
 2. Ek 1 katılımcılara dağıtılır ve Ek 1 projeksiyonla yansıtılarak örnek olay katılımcılara okunur.
 3. Ek 1’de bulunan birinci ve ikinci maddelerin katılımcılar tarafından yazılarak cevaplanması istenir.
 4. Katılımcıların yazarak cevaplamaları tamamlandıktan sonra birinci ve ikinci maddeye verdikleri cevapları sınıf ile paylaşmaları istenir.
 5. Bu aşamada ışık kirliliği ile ilgili problem fark edilmiştir. Katılımcılardan üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerin yazılarak cevaplanması istenir. Bu süreçte katılımcılar internetten mobil araçları ile araştırma yapabilirler.
 6. Katılımcıların cevaplarını sınıf ile paylaşmaları istenir.
 7. Olası çözümleri geliştirme basamağına geçilerek katılımcıların yedinci madde yazarak cevaplamaları istenir. Yapılan etkinlikte araç-gereçler tarafımızca verileceği için katılımcıların bunu göz önünde bulundurarak cevap vermeleri söylenebilir. (Katılımcılar bu etkinliği kendi sınıflarında alternatif malzemelerle uygulayabilirler)
 8. Bu aşamada katılımcıların sekizinci maddeye geçerek tasarlamak istedikleri sokak lambasının prototipini çizmeleri istenir. (Bu aşamada her grup üyesi prototip çizmelidir, böylece farklı tasarımlar ortaya çıkabilir)
 9.  En İyi Olası Çözümler aşamasına geçilerek grup üyelerinin bu kısımda verilen tabloyu doldurmaları istenir. (Böylece farklı tasarımların en güçlü yanları bir araya gelebilir)
 10. Katılımcıların dokuzuncu maddeye geçerek prototiplerini verilen malzemeler doğrultusunda yapmaları istenir.
 11. Sonuç kısmı ile birlikte on birinci maddeye geçilir. (Bu aşamada, karanlık bir ortamda lamba tasarımları sırayla kullanılarak ışık kirliliğini ne derece önlediği gözlenecektir. İmkanlar doğrultusunda robotik bileşenler kullanılarak ışık seviyesi ölçülebilir)
 12. Sunum ve paylaşma kısmına geçilerek on üçüncü ve on dördüncü maddelere geçilir.
 13. Değerlendirme sorularına geçilir.
 14. Ek 2 katılımcılara dağıtılarak kendi etkinliklerini geliştirmeleri istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK1

Proje Yapalım

Etkinliğin Adı: Işığı Karart, Uzayı Aydınlat!

 

Süre: 3*40 dakika

Amaç: Şehirlerde ışık kirliği nedeniyle gökyüzü rahat bir şekilde görülememektedir. Hazırlanacak olan bir tasarımla gökyüzünün geceleri şehirlerden de daha rahat görülmesini sağlamaktır.

 

Örnek Olay Yemyeşil bir orman, mis gibi bir hava… Bilge 7 yaşındadır ve geceleri gökyüzüne bakmayı, en çok da yıldızlara bakarken onları değişik şekillere benzetmeyi sevmektedir. Bilge hemen her gece gökyüzünde ne kadar çok yıldız var diyerek uykuya dalmaktadır. Bilge ailesiyle birlikte şehirde yaşayan kuzenlerini ziyarete gider. Çok mutludur kuzenlerini göreceği için. Tüm gün kuzenleriyle oyun oynarlar ve gece uyku zamanı gelir pencereden kuzenleriyle yıldızlara bakarken, Bilge bir anda yıldızlar nereye gitti, ne kadar az yıldız var der! Kuzenleri ise pek anlam veremez bu duruma…

 

 1. Yukarıdaki örnek olayda problem/ problemler nelerdir? Yazınız. Bilge neden şehirde daha az yıldız görmüştür?

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Bu ihtiyacı ya da problemi çözmeye başlamadan önce sizin ve ekibinizin hangi genel bilimsel kavramları göz önünde bulundurması gerekiyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Günümüzde şu anda kim ya da kimler (kurum, kuruluş vb) benzer bir problem üzerinde çalışıyor? Şu anda üzerinde çalıştıkları problem ile ilgili çözümler var mı? (Araştırma yapınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Toplumumuzda, çözülmekte olan bu sorundan kim yararlanacak? Bu günlük kullanımla nasıl ilişkilendirilebilir?

 

 

 

 

 

Olası Çözümleri Geliştirin

Işık kirliliğini azaltmak için yapacağınız sokak lambası tasarımınızı aşağıdaki alana çiziniz. Fikirlerinizi beyan ederken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurunuz;

 1. Problemi çözmek için kullanacağınız aydınlatma aracı hangi özellikleri içerir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Tasarımınızda hangi malzemeleri (araç-gereç) kullanmayı planlıyorsunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip Çizilmesi

 

 1. Aşağıdaki alana tasarlamayı planladığınız sokak lambası prototipini çiziniz. (Her grup üyesi bireysel olarak çizim yapmalıdır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En İyi Olası Çözüm / Çözümleri Seçin

Aşağıdaki tabloyu kullanarak her kişinin nihai çizimini analiz etmek için ekibinizle birlikte çalışın. Bir takım tartışmasına dayanarak, sorunu çözmek için hangi tasarım unsurlarının kullanılacağını ve ekibin prototipini oluşturmak için hangi özelliklerin dahil edileceğini belirleyin. Karar vereceğiniz çözüm, birden fazla grup üyesinin tasarımından öğeler içerebilir.

Tasarım ve

Tasarımcı Adı

Bu tasarımın en güçlü unsurları nelerdir?

Hangi öğelerin geliştirilmesi gerekiyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Size verilen malzemeler ile sokak lambası tasarımınızı yaparak ışık verebilir hale getiriniz ve test ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç: Karanlık bir ortamda sokak lambası tasarımınızı çalıştırarak gökyüzüne giden ışık miktarını ve yerdeki ışık miktarını ışık sensörü kullanarak ölçünüz.

 

 1. Ölçüm sonuçları ve sokak lambası tasarımları gruplar tarafından tartışılır.

 

 

 

 

 

Sunum ve Paylaşma

 1. Tasarımınızın özelliklerini diğer gruplarla paylaşınız.

 

 

 

 

 

 

 1. Tasarımınızı yeniden yapsaydınız neleri farklı yapardınız? Yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme:

 1.  Tasarladığınız sokak lambası tasarımlarının günlük hayata etkisi nasıldır?

 

 1. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik başka çözüm önerileri ne/neler olabilir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK2

Kendi projeni Üret

Etkinliğin Adı:

 

Süre:

Araç-gereçler:

Kazanımlar:

 

Amaç:

 

Örnek Olay:

 

 

Olası Çözümleri Geliştirin:

 

 

Prototip Çizilmesi:

 

 1. Aşağıdaki alana tasarlamayı planladığınız sokak lambası prototipini çiziniz. (Her grup üyesi bireysel olarak çizim yapmalıdır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En İyi Olası Çözüm / Çözümleri Seçin

Aşağıdaki tabloyu kullanarak her kişinin nihai çizimini analiz etmek için ekibinizle birlikte çalışın. Bir takım tartışmasına dayanarak, sorunu çözmek için hangi tasarım unsurlarının kullanılacağını ve ekibin prototipini oluşturmak için hangi özelliklerin dahil edileceğini belirleyin. Karar vereceğiniz çözüm, birden fazla grup üyesinin tasarımından öğeler içerebilir.

 

Tasarım ve

Tasarımcı Adı

Bu tasarımın en güçlü unsurları nelerdir?

Hangi öğelerin geliştirilmesi gerekiyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç:

 

 

 

Sunum ve Paylaşma:

 

 

 

Değerlendirme:

 

 

 

 


26 Eylül 2018, Çarşamba 1676 defa okundu